• 3, 4, 5 VE 6. SINIFLAR İÇİN
Bir doğa ve çevre öyküsü… “Onlar gidecek, orman kurtulacak!” diye diye, gerçek sahiplerini ormandan kovup, ellerinde baltalarla ormana dalanlar, ağaçların başına ne işler açtı? Yeşil yüreklerin ve ağaç sevgisinin romanı!