• 1 ve 2. SINIFLAR İÇİN

Su kardeşlerin… Küçükten büyüğe, dere, ırmak, göl, nehir,
deniz ve okyanusun bir kuraklıkta dayanışmalarını anlatan bir öykü…
Gözde Bitir’in harika çizimleriyle çocuğa küçüklük, büyüklük kavramlarını ve coğrafyayı da görsel olarak anlatır… Farklı bir öykü.