• 2, 3 ve 4. SINIFLAR İÇİN

(Çocuğun yaşama, barınma, sağlık hakkı) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi, “Taraf devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için azami çabayı gösterir,” der. Öksürük şurubunu içmek istemeyen Selim’in Alaaddincin’le yaptığı yolculuk “çocugun yaşama ve kendini geliştirme” hakkına vurgu yapar.