• 3, 4, 5 VE 6. SINIFLAR İÇİN

Doğada şekilden şekle giren bir su damlasının baş döndürücü öyküsü: Kar tanesi erir, buharlaşır, yeniden yağmur olur, yeniden kar olur, buz olur… Bütün bunlar, durup dururken, nedensiz olmaz elbet… Doğada hiçbir şeyin yoktan var, vardan yok olmadığını anlatır Kar Tanesi.