• 2, 3 ve 4. SINIFLAR İÇİN
(Eğitim hakkı) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28 ve 29. Maddesi, “çocukların fırsat eşitliği temelinde eğitim hakkını,” vurgular. Harflerin, rakamların ve notaların bulunuşunu ve bu buluşların insan hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan İnsan Okur, eğitim hakkının vazgeçilmezliğini anlatır.