• 2, 3 ve 4. SINIFLAR İÇİN
Anadolu’da yüzyıllardır sorulan halk bilmecelerinden oluşan bu kitap… Hem düşündürecek, hem de eğlendirecek!